Informaţii utile - Formulare şi acte necesare

Serviciul Taxe şi Impozite


Conturile IBAN aferente conturilor de venituri care se utilizeaza de catre persoane fizice si juridice.

Deschidere/rectificare rol fiscal persoane fizice pentru clădiri/terenuri

Notă: persoanele fizice care deţin în proprietate două sau mai multe clădiri cu destinaţia de locuinţă au obligaţia să depună declaraţia specială de impunere (model ITL 002) şi impozitul pe clădiri va fi majorat cu 15%-100%.

Deschidere/rectificare rol fiscal persoane juridice pentru clădiri/terenuri

Înscrierea în evidenţele fiscale a mijloacelor de transport persoane fizice/juridice

Eliberarea certificatului fiscal privind impozitele şi taxele locale în cazul persoanelor fizice

Eliberarea certificatului fiscal privind impozitele şi taxele locale în cazul persoanelor juridice

Taxa pentru servicii/afişaj de reclamă şi publicitate

Deschidere procedură succesorală

Înregistrare vehicule lente

Pentru a deschide fişiere în format PDF aveţi nevoie de un program specializat.

Puteţi descărca unul din următoarele (lista nu este completă):