Informaţii utile - Formulare şi acte necesare

Serviciul Taxe şi Impozite


Conturile IBAN aferente conturilor de venituri care se utilizeaza de catre persoane fizice si juridice.

Deschidere/rectificare rol fiscal persoane fizice pentru clădiri/terenuri

 • declaraţia de impunere (model 2016 ITL-001; ITL-003) - 2 exemplare
 • Act proprietate copie - 1 exemplar
  • contract vânzare-cumpărare;
  • contract donaţie;
  • certificat moştenitor;
  • contract de partaj;
  • autorizaţie de construcţie + proces-verbal de recepţie + fişă de calcul;
  • ordin prefect;
  • titlu de proprietate;
  • sentinţa judecătorească definitivă;
  • act adjudecare emis de executorul judecătoresc sau executorul bancar.
 • Schiţa (fişa bunului imobil din dosar cadastral) copie - 1 exemplar.
 • Taxă timbru 1 leu/pagină scrisă act proprietate.

Notă: persoanele fizice care deţin în proprietate două sau mai multe clădiri cu destinaţia de locuinţă au obligaţia să depună declaraţia specială de impunere (model ITL 002) şi impozitul pe clădiri va fi majorat cu 15%-100%.

Deschidere/rectificare rol fiscal persoane juridice pentru clădiri/terenuri

 • declaraţia de impunere (model 2016 ITL-010 + ITL-011) - 2 exemplare
 • Act proprietate copie - 1 exemplar
  • contract vânzare-cumpărare;
  • contract donaţie;
  • contract de partaj;
  • autorizaţie de construcţie + proces-verbal de recepţie + fişa de calcul;
  • sentinţa judecătorească definitivă;
  • act adjudecare emis de executorul judecătoresc sau executorul bancar.
 • Schiţă (fişa bunului imobil din dosar cadastral) copie - 1 exemplar.
 • Taxă timbru 1 leu/pagină scrisă act proprietate
 • Cod unic de înregistrare - 1 exemplar;
 • Act constitutiv sau statual copie - 1 exemplar.

Înscrierea în evidenţele fiscale a mijloacelor de transport persoane fizice/juridice

 • declaraţia de impunere (model 2016 ITL-005 + ITL-007) - 2 exemplare
 • Act proprietate copie - 1 exemplar
  • contract vânzare-cumpărare;
  • factură;
  • certificat moştenitor;
  • declaraţie vamală;
  • sentinţă judecătorească definitivă;
  • act adjudecare emis de executorul judecătoresc sau executorul bancar.
 • Carte de identitate a vehiculului copie - 1 exemplar;
 • Taxă timbru 1 leu/pagină scrisă act proprietate
 • Cod unic de înregistrare copie - 1 exemplar;
 • Act constitutiv sau statut copie - 1 exemplar
 • Carte, buletin de identitate sau legitimaţie de şedere temporară copie - 1 exemplar.

Eliberarea certificatului fiscal privind impozitele şi taxele locale în cazul persoanelor fizice

 • Cerere pentru eliberare certificat fiscal (model 2006 ITL-008 + ITL-009) - 2 exemplare;
 • Taxă timbru 4 lei;
 • Toate obligaţiile bugetare fiscale să fie achitate la zi.
 • Eliberarea certificatului fiscal se face sub semnătură de primire, în termen de 48 de ore de la depunerea cererii, numai proprietarului sau a împuternicitului legal al acestuia.

Eliberarea certificatului fiscal privind impozitele şi taxele locale în cazul persoanelor juridice

 • Cerere pentru eliberare certificat fiscal (model 2006 ITL-015 + ITL-016) - 2 exemplare;
 • Taxă timbru 4 lei
 • Toate obligaţiile bugetare fiscale să fie achitate la zi.
 • Eliberarea certificatului fiscal se face sub semnătură de primire, în termen de 48 de ore de la depunerea cererii, numai delegatului sau împuternicitului legal al firmei.

Taxa pentru servicii/afişaj de reclamă şi publicitate

 • Cerere
 • Declaraţie fiscală (Model 2006 ITL-013 sau ITL-014)
 • Viza de la serviciul taxe şi impozite (pe cerere)
 • Plan de încadrare în zonă
 • Certificat de urbanism
 • Autorizaţie de construcţie
 • Schiţa bannerului
 • Act de proprietate
 • Certificat de înregistrare şi anexă
 • Copie BI sau CI proprietar
 • Aprobare consiliu
 • Act constitutiv (statutul)
 • Taxa pentru firmă 28 lei/mp/an
 • Taxa pentru reclamă şi publicitate 21 lei/mp/an

Deschidere procedură succesorală

 • Cerere (Model 2006 ITL-023)
 • Copie certificat deces
 • Copie acte identitate moştenitori
 • Certificat fiscal

Înregistrare vehicule lente

 • Cerere tip pentru înregistrare (Cerere înregistrare)
 • Fişa de înregistrare (Fişa de Înregistrare)
 • Cerere înmatriculare (Cerere Înmatriculare persoane fizice / Cerere înmatriculare persoane juridice)
 • Actul de identificare al solicitantului (copie) - pentru persoane fizice
 • Certificat de înmatriculare al solicitantului (copie) - pentru persoane juridice
 • Actul de proprietate asupra vehiculului
 • Dovada efectuării inspecţiei tehnice
 • Fişa de identificare
 • Copie după declaraţia fiscală/decizia de impunere
 • Dovada plăţii taxei (41 lei) pentru vehicule lente conform H.C.L. nr. 271/2006 şi legea 571/2003 privind Codul Fiscal.

Pentru a deschide fişiere în format PDF aveţi nevoie de un program specializat.

Puteţi descărca unul din următoarele (lista nu este completă):

Sus

Pentru orice problemă legată de funcţionarea acestui site, vă rugăm să vă adresaţi Biroului de Relaţii cu Publicul la adresa: primaria-voluntari@primaria-voluntari.ro

Reproducerea integrală sau parţială a conţinutului site-ului Primăriei Voluntari se va face cu acordul Primăriei sau cu menţionarea sursei.

Copyright ©2006–2016 Primăria Voluntari