Servicii publice - Direcţia de Asistenţă Socială

Protecţia persoanelor cu handicap

Baza legală

Acte necesare efectuării anchetei sociale pentru comisia de expertiză medicală:

Acte necesare pentru întocmirea dosarului de indemnizaţie al persoanei cu handicap grav (gradul I):

Plata este efectuată de către Direcţia Asistenţă Socială Voluntari.

Bulevardul Dunării, nr. 71
Telefon 031.800.99.60.